over-flexterra

Het schrijven van een bestektekst

Diverse toepassingen

Veelzijdig in toepassing

Hieronder kunt u zo veel mogelijk informatie verschaffen om een zo compleet mogelijke post samen te stellen. Wanneer u een bestekpost wilt laten controleren mailt u eenvoudig de uitgewerkte post naar info@bestektekst.nl en wij zullen dan geheel vrijblijvend laten weten of de post uitvoerbaar is of niet, en of deze na uitvoering tot het gewenste resultaat zal leiden. Dit scheelt weer een vraag voor de nota van inlichtingen.

Bestektekst Kennisplatform CROW
In de RAW systematiek is onderstaande informatie betreffend Bespuiten oppervlak met mengsel (hydraulisch zaaien) beschikbaar. Helaas wordt deze informatie maar al te vaak op niet juiste wijze toegepast.

Deficode Teksten Eenheid
1 2 3 4 5 6
Bespuiten oppervlak met mengsel are
# Situering in het werk (met vermelding van tek. nrs. en bijzonderheden volgens handleiding vermelden)
# Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd.
1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m
2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000m
3
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000m
4
Grootte per perceel: ca. 20000m of meer
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2
Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
3
Talud van 1 : 1 of steiler
4
Geaccidenteerd oppervlak
1
Taludlengte: tot ca. 10 m
2
Taludlengte: tot ca. 15 m
3
Taludlengte: tot ca. 20 m
4
Taludlengte: tot ca. 30 m
5
Taludlengte: tot ca. 40 m
6
Taludlengte: tot ca. 40m of meer
1
Samenstelling mengsel: per 100 m opbrengen * kg zaad, * liter erosie werend middel en * kg meststof, waarvan minimaal * liter water is toegevoegd: maximaal * liter water toevoegen. Zaad # Erosie werend middel # Meststof #
2
Samenstelling mengsel: per 100 m opbrengen * kg zaad, * kg erosie werend middel en *kg meststof, waaraan minimaal * liter water is toegevoegd; maximaal * liter water toevoegen Zaad # Erosie werend middel # Meststof #
3
Samenstelling mengsel: per 100 m opbrengen * kg zaad, * kg erosie werend middel en * m3 grondstructuurverbeteraar, waaraan minimaal * liter water is toegevoegd; maximaal * liter water toevoegen Zaad # Erosie werend middel # Grondstructuurverbeteraar #
#
– Nadere specificatie van de samenstellende delen vermelden; bij (GFT)compost tevens de zeeffractie (0 – 10mm of 0 – 40mm) vermelden.
1
Water ten behoeve van verdunning: uit waterleidingnet #
Plaats en eventuele randvoorwaarden vermelden (bijv. watermeters).
2
Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water # Plaats en eventuele randvoorwaarden vermelden.

Deficode 1, 2 en 3 kunt u in de tabel zien.

Deficode 4;

Hier is het van cruciaal belang wat u gaat voorschijven.

Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen * kg zaad, * kg erosiewerend middel * kg lijmstof en * kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad # Erosiewerend middel # Lijmstof # Meststof #

Zaad: conform advies leverancier. Voor talud altijd hoog aanhouden.
Erosie werend middel: Hiervoor houdt u de volgende tabel aan.

  • Vlak tot taluds 1:4    28 kg Hydromulch 1000
  • 1:4 tot 1:3                  28 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:3 tot 1:2                  40 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:2 tot 1:1                  45 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:1 +                           51 kg Flexterra HP-FGM

Als alternatief voor kokos en of stro matten is er Cocoflex ET-FGM mulch. Grootste voordeel is dat u geen kunststof netten die het materiaal bij elkaar houden in de natuur brengt met deze methode.

  • 1:2 tot 1:1                  45 kg Cocoflex ET-FGM
  • 1:1 +                           51 kg Cocoflex ET-FGM

Lijmstof: 300 gr Soil Fixatie
Meststof: 3 kg Marathon Sport NPK 7-13-9+2,5MgO+0,3Mn

Deficode 4.#;
Nadere specificatie van de samenstellende delen vermelden; bij compost tevens de zeeffractie 0 – 5 mm vermelden. Het is met hydraulisch zaaien niet mogelijk grove delen te verspuiten omdat deze de machine verstoppen! Dus 0-5 mm is mogelijk maar in verband met hoge concentratie zand, niet aan te raden.

Proganics;
Wanneer er echter organische stof ontbreekt is het beter om het product ProGanics Biotic Soil Media voor te schrijven in plaats van compost.
15 tot 25 kg en dan afdekken met Flexterra volgens bovenstaande tabel om erosie te voorkomen. Hiervoor schrijft u een aparte post.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.