Het verspuiten van mulch door hydroseeding

Het schrijven van een bestektekst

Diverse toepassingen

Hydroseeding is veelzijdig in toepassing

Uitvoerbaarheid van uw hydroseeding project.

Wij bieden u graag uitgebreide informatie over de toepassing van hydroseeding. Hydroseeding is een efficiënte methode voor het aanbrengen van zaden, meststoffen en bodembedekkers op grote oppervlakken. Als u een bestekpost heeft die u wilt laten controleren, staan wij voor u klaar! Stuur eenvoudigweg de uitgewerkte post naar info@bestektekst.nl. Wij zullen uw bestekpost geheel vrijblijvend beoordelen op uitvoerbaarheid en de mogelijkheid om het gewenste resultaat te bereiken. Hierdoor vermijdt u extra vragen tijdens de nota van inlichtingen.

Met hydroseeding kunnen we snel en gelijkmatig zaden en andere materialen aanbrengen, wat resulteert in een betere kieming en groei van vegetatie. Het is ideaal voor het verfraaien van landschappen, het herstellen van vegetatie na bouwwerkzaamheden of het beheren van erosie op hellingen. Ons team van deskundigen staat klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij uw hydroseeding projecten.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over hydroseeding of als u vragen heeft over uw bestekpost. Wij streven ernaar om u te helpen bij het behalen van optimale resultaten voor uw projecten. Samen werken we aan duurzame en mooie groene gebieden.

Wacht niet langer en stuur uw bestekpost vandaag nog naar info@bestektekst.nl voor een vrijblijvende controle. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken aan succesvolle hydroseeding oplossingen.

Bestekschrijven voor hydroseeding;

Op het Bestektekst Kennisplatform CROW wordt de RAW systematiek toegepast met betrekking tot het Bespuiten van oppervlakken met een mengsel, ook wel bekend als hydraulisch zaaien. Helaas wordt deze informatie vaak verkeerd geïnterpreteerd en toegepast, wat kan leiden tot ongewenste situaties.

Hydraulisch zaaien, ook wel hydroseeding genoemd, is een techniek waarbij een mengsel van zaden, meststoffen en bodemverbeteraars op oppervlakken wordt aangebracht met behulp van waterdruk. Deze methode is bijzonder effectief voor het snel en gelijkmatig vestigen van vegetatie op diverse moeilijk in te zaaien terreinen, zoals groenstroken, bermen en taluds.

Problemen voorkomen;

Het correct toepassen van de RAW systematiek is essentieel om de gewenste resultaten te behalen en onnodige problemen te voorkomen. Daarom is het van groot belang dat de juiste specificaties en voorschriften worden gevolgd bij het opstellen van bestekken voor hydraulisch zaaien.

Experts;

Onze experts staan klaar om te helpen bij het opstellen en controleren van bestekken met betrekking tot hydraulisch zaaien. We willen voorkomen dat er misverstanden ontstaan en ervoor zorgen dat de juiste technieken worden gebruikt om optimale resultaten te bereiken.

Waardevolle feedback;

Heeft u een bestekpost die u wilt laten controleren op de juiste toepassing van hydraulisch zaaien? Stuur het bestek naar ons via info@bestektekst.nl. We zullen uw bestekpost zorgvuldig beoordelen en u voorzien van waardevolle feedback. Samen streven we naar succesvolle en duurzame projecten met hydraulisch zaaien.

Laten we ervoor zorgen dat deze effectieve techniek op de juiste manier wordt ingezet, zodat we samen kunnen bijdragen aan een groenere en mooiere leefomgeving.

Deficode Teksten Eenheid
1 2 3 4 5 6
Bespuiten oppervlak met mengsel are
# Situering in het werk (met vermelding van tek. nrs. en bijzonderheden volgens handleiding vermelden)
# Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd.
1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m²
2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m²
3
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m²
4
Grootte per perceel: ca. 20000 m² of meer
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2
Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
3
Talud van 1 : 1 of steiler
4
Geaccidenteerd oppervlak
1
Taludlengte: tot ca. 10 m
2
Taludlengte: tot ca. 15 m
3
Taludlengte: tot ca. 20 m
4
Taludlengte: tot ca. 30 m
5
Taludlengte: tot ca. 40 m
6
Taludlengte: tot ca. 40m of meer
1
Samenstelling mengsel: per 100 m² opbrengen * kg zaad, * liter erosie werend middel en * kg meststof, waarvan minimaal * liter water is toegevoegd: maximaal * liter water toevoegen. Zaad # Erosie werend middel # Meststof # Het betref hier het middel TerraControl dat niet meer leverbaar is. Niet voorschrijven dus.
2
Samenstelling mengsel: per 100 m² opbrengen * kg zaad, * kg erosie werend middel en *kg meststof, waaraan minimaal * liter water is toegevoegd; maximaal * liter water toevoegen Zaad # Erosie werend middel # Meststof # Erosie werend middel; Hydromulch 1000, Flexterra of CocoFlex
3
Samenstelling mengsel: per 100 m² opbrengen * kg zaad, * kg erosie werend middel en *  grondstructuurverbeteraar, waaraan minimaal * liter water is toegevoegd; maximaal * liter water toevoegen Zaad # Erosie werend middel # Grondstructuurverbeteraar # Erosie werend middel; Flexterra

grondstructuurverbeteraar;

ProGanics Biotic Soil Media

#
– Nadere specificatie van de samenstellende delen vermelden; bij (GFT)compost tevens de zeeffractie (0 – 10mm of 0 – 40mm) vermelden. Compost is niet geschikt voor hydroseeding. Bij gewenste grondverbetering,ProGanics Biotic Soil Media voorschrijven.
1
Water ten behoeve van verdunning: uit waterleidingnet #
Plaats en eventuele randvoorwaarden vermelden (bijv. watermeters).
2
Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water # Plaats en eventuele randvoorwaarden vermelden.

De juiste beschrijving kiezen;

Deficode 1, 2 en 3 kunt u in de tabel zien.

Deficode 4;

Hier is het van cruciaal belang wat u gaat voorschijven.

Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen * kg zaad, * kg erosiewerend middel * kg lijmstof en * kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad # Erosiewerend middel # Lijmstof # Meststof #

Zaad: conform advies leverancier. Voor talud altijd hoog aanhouden.
Erosie werend middel: Hiervoor houdt u de volgende tabel aan.

  • Vlak tot taluds 1:4    28 kg Hydromulch 1000
  • 1:4 tot 1:3                  28 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:3 tot 1:2                  40 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:2 tot 1:1                  45 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:1 +                           51 kg Flexterra HP-FGM

Als alternatief voor kokos en of stro matten is er de mogelijkheid om met hydroseeding Cocoflex ET-FGM mulch op te spuiten. Grootste voordeel is dat u geen kunststof netten die het materiaal bij elkaar houden in de natuur brengt met deze methode.

  • 1:2 tot 1:1                  45 kg Cocoflex ET-FGM
  • 1:1 +                           51 kg Cocoflex ET-FGM

Lijmstof: 300 gr Soil Fixatie
Meststof: 3 kg Marathon Sport NPK 7-13-9+2,5MgO+0,3Mn

Deficode 4.#;
Nadere specificatie van de samenstellende delen vermelden; bij compost tevens de zeeffractie 0 – 5 mm vermelden. Het is met hydraulisch zaaien niet mogelijk grove delen te verspuiten omdat deze de machine verstoppen! Dus 0-5 mm is mogelijk maar in verband met hoge concentratie zand, niet aan te raden.

Proganics;
Wanneer er echter organische stof ontbreekt is het beter om het product ProGanics Biotic Soil Media voor te schrijven in plaats van compost.
15 tot 25 kg en dan afdekken met Flexterra volgens bovenstaande tabel om erosie te voorkomen. Hiervoor schrijft u een aparte post.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.